Rozstrzygniecie konkursów plastycznych

1.12.2017 r. w Szkole Podstawowej w Rybnie podczas uroczystości obchodów 20-lecia nadania szkole imienia zostały rozstrzygnięte dwa konkursy plastyczne. Pierwszy był skierowany do uczniów z klas 0-III i nosił tytuł „Moja szkoła to moja przyszłość”, a drugi „Zygmunt Pruski – patron naszej szkoły” był przeznaczony dla młodzieży z gimnazjum i z klas siódmych.

Oba konkursy cieszyły się sporym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Wpłynęło wiele prac, wykonanych różną technika plastyczną. Członkowie komisji konkursowej długo debatowali nad wyłonieniem zwycięzców.

W konkursie plastycznym dla klas 0-III „Moja szkoła to moja przyszłość” w kategorii przedszkole nagrodzono następujące osoby: pierwsze miejsce zajęła Zuzanna Gajewska, drugie Maja Olejniczak, trzecie Malwina Pytkowska. Wyróżnienia zdobyli: Zuzanna Przybylska, Antoni Sierota, Arkadiusz Cieślak.

W kategorii klasy I-III zwycięzcami zostali: na pierwszym miejscu uplasował się Oskar Górecki, na drugim Wiktoria Wołek i Barbara Nagłowska, na trzecim Zuzanna Olejniczak. Wyróżnione dzieci to: Aleksandra Januszewska, Michalina Stobnicka, Wiktoria Wideńska, Andżelika Oziemblewska i Julia Bednarska.

Wyniki konkursu  dla uczniów klas gimnazjalnych i klas siódmych przedstawiają się następująco: pierwsze miejsce zajęła Natalia Piecka, drugie miejsce Norbert Drabiński, trzecie Zuzanna Malejka. Praca Justyny Jach została wyróżniona.

Hanna Fortuna