Profilaktyczne programy zdrowotne

0
120

W ramach prowadzonej przez Mazowiecki OW NFZ profilaktyki chorób cywilizacyjnych takich, jak choroby układu krążenia i choroby nowotworowe, pacjenci z naszego powiatu mogą skorzysta z bezpłatnych badań, w kierunku wybranych chorób, finansowanych przez NFZ. Proponowane przesiewowe badania profilaktyczne są bezpłatne, bezpieczne, nie wymagają skierowania.

Świadczenia wykonywanych na terenie powiatu sochaczewskiego w ramach programów finansowanych przez Fundusz to:

Program profilaktyki raka szyjki macicy – etap podstawowy. Program skierowany jest do kobiet w wieku od 25 do 59 lat (przy określeniu wieku brany jest rok urodzenia) ubezpieczonych, które nie uczestniczyły w programie profilaktyki raka szyjki macicy w ciągu ostatnich 36 miesięcy, lub otrzymały pisemne wskazanie do następnego badania za 12 miesięcy. Badanie polega na pobraniu materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego i jest realizowane w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, w zakresie położnictwa i ginekologii oraz w ramach świadczeń położnej POZ. W przypadku zaistnienia wskazań do wykonania pogłębionej diagnostyki pacjentka kierowana jest na dalsze badania wykonywane w ramach programu.

Program profilaktyki raka piersi – etap podstawowy. Program adresowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat(przy określaniu wieku brany jest pod uwagę rok urodzenia) ubezpieczonych, które w ciągu ostatnich 24 czterech miesięcy nie uczestniczyły w programie, oraz u których wcześniej nie zdiagnozowano nowotworu złośliwego piersi. Dla kobiet, u których wystąpił rak piersi wśród członków rodziny(matka, siostra, córka) lub mutacje w obrębie genów BRCA 1 lub BRCA 2, badanie przysługuje po upływie 12 miesięcy od ostatniego badania. Badania mammograficzne wykonywane są zarówno w pracowniach stacjonarnych jak i mobilnych.

Program profilaktyki chorób odtytoniowych, w tym przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Program adresowany jest dla osób powyżej 18 roku życia palących papierosy. Poradnictwo antytytoniowe z diagnostyką i profilaktyką POChP (z wykonaniem spirometrii) adresowane dla kobiet i mężczyzn pomiędzy 40-65 rokiem życia, którzy nie mieli wykonywanych badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyki POCHP w ciągu ostatnich 36 miesięcy, u których nie stwierdzono wcześniej przewlekłej obturacyjnej choroby płuc potwierdzonej badaniem spirometrycznym.

Program profilaktyki chorób układu krążenia. Program skierowany jest do osób zadeklarowanych na listę lekarza POZ, będących w danym roku kalendarzowym w 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu.

Program profilaktyki gruźlicy, adresowany jest do osób dorosłych w szczególności wywodzących się z „trudnych środowisk”, które wcześniej w wywiadzie nie miały rozpoznanej gruźlicy. Świadczenia realizowane są dla osób zadeklarowanych na listę lekarza POZ.

Szczegółowe informacje dotyczące dostępności do świadczeń w poszczególnych programach, warunków kwalifikacji pacjentów oraz zakresu wykonywanych świadczeń dostępne są na stronie internetowej Oddziału:  www.nfz-warszawa.pl w zakładce – PROGRAMY PROFILAKTYCZNE.

Warto też o wyżej wymienione programy profilaktyczne dopytać się u swojego lekarza rodzinnego.