13 lutego XXXI sesja Rady Gminy Rybno

0
53

Uprzejmie zapraszamy na obrady XXXI sesji Rady Gminy Rybno, która odbędzie się w dniu 13 lutego 2017 roku o godzinie 9-tej w sali posiedzeń Urzędu Gminy Rybno.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z XXVIII, XXIX i XXX sesji Rady Gminy Rybno.
 5. Wręczenie stypendiów naukowych wójta gminy.
 6. Sprawozdanie z wysokości średniego wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Rybno w roku 2016.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów od nowego ustroju szkolnego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania stypendium wójta gminy Rybno za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Rybno.
 9. Przyjęcie uchwały zmieniającą Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno.
 10. Przyjęcie uchwały zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2017.
 11. Informacja wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 12. Zapytania, wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Rybno.

 

 

                                                                                                      RADA GMINY RYBNO

                                                                                            96-514 RYBNO ul. Długa 20

tel. ,fax. 46 861-14-38