14.12.2016 XXIX sesja VII kadencji Rady Gminy Teresin

0
34

Biuro Rady Gminy

     Teresin                                                                                                          

Teresin, 7 grudnia 2016 r.

 

Informuję, że w dniu 14 grudnia 2016 r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Teresin odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy Teresin z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad
 2. Przyjęcie porządku dziennego
 3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy z dnia 29 września 2016 r.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy z dnia 27 października 2016 r.
 5. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy z dnia 21 listopada 2016 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/84/2015 Rady Gminy Teresin z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego część obrębu geodezyjnego Teresin Gaj
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Teresin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/110/2015 Rady Gminy Teresin z dnia 18 grudnia 2015 r.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sochaczewskiego
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Teresin na rok 2016
 11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Teresin w roku szkolnym 2015/2016
 12. Informacja przewodniczącego o działaniach w okresie międzysesyjnym
 13. Informacja wójta o pracach Urzędu Gminy
 14. Interpelacje i zapytania
 15. Wolne wnioski
 16. Zakończenie obrad

 

 

 

                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                   /-/ Bogdan Linard