15.05.2017 – XXXIII sesja Rady Gminy Młodzieszyn

0
38

Informujemy, że w dniu 15 maja 2017 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy Młodzieszyn.
Proponuję następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy.
4. Podjęcie uchwały:
a. w sprawie zmieniająca uchwałę budżetową gminy Młodzieszyn na 2016 rok.
b. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2015 rok.
c. w sprawie udzielenia wójtowi gminy Młodzieszyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
d. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w gminie Młodzieszyn
e. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Adamowa Góra
f. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Juliopol.
5. Informacja międzysesyjna wójta gminy
6. Informacja z-cy kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młodzieszynie na temat oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016.
7. Interpelacje i zapytania radnych
8. Wolne wnioski.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad.