21.04.2017 XXXV sesja VII kadencji Rady Gminy Teresin

0
29

W dniu 21.04.2017 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Teresin odbędzie się XXXV sesja VII kadencji Rady Gminy

Zapowiedzi sesji

Biuro Rady Gminy

     Teresin                                                                                                          

Teresin, 13 kwietnia 2017 r.

Informuję, że w dniu 21 kwietnia 2017 r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Teresin odbędzie się XXXV sesja Rady Gminy Teresin z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad
 2. Przyjęcie porządku dziennego
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy z dnia 9 marca 2017 r.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy z dnia 31 marca 2017 r.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVI/270/2013 Rady Gminy Teresin z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego część wsi Seroki Parcela
 6. Podjęcie uchwały w sprawie bezprzetargowej sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Teresin Kaski gminy Teresin
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Teresin oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej załącznik do uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Teresin w 2017 roku”
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania wójta gminy Teresin
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Teresin w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2022
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową gminy Teresin na rok 2017
 12. Informacja przewodniczącego o działaniach w okresie międzysesyjnym
 13. Informacja wójta o pracach Urzędu Gminy
 14. Interpelacje i zapytania
 15. Wolne wnioski
 16. Zakończenie obrad

                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                           /-/ Bogdan Linard