21.11.2016 XXVIII sesja VII kadencji Rady Gminy Teresin

0
36

21.11.2016 w budynku OSP Teresin odbędzie się XXVIII sesja VII kadencji Rady Gminy

Biuro Rady Gminy

     Teresin                                                                                                          

Teresin, 17 listopada 2016 r.

 

Informuję, że w dniu 21 listopada 2016 r. o godz. 1630 w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Teresinie (ul. Południowa 2) odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy Teresin z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie obrad
  2. Przyjęcie porządku dziennego
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze gminy Teresin na okres od dnia 1.01.2017 r.  do dnia 31.12.2017 r.
  4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Teresin w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2022
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Teresin na rok 2016
  6. Zakończenie obrad

                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                               /-/ Bogdan Linard