28.10.2016 – XXVI sesja Rady Gminy Młodzieszyn

0
44

Informujemy, że 28 października 2016 r. (piątek) o godz. 1400 w Gminnym Ośrodku Kultury w Młodzieszynie odbędzie się sesja Rady Gminy Młodzieszyn

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwał :
  1. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Młodzieszyn na 2016 rok
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  3. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017.
  4. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na rok 2017.
  5. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 5. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów działek Nr ewid. 691, 692, 696/6 w miejscowości Młodzieszyn.
 6. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów działek Nr ewid. 403 i 402 w miejscowości Młodzieszyn.
 7. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi Adamowa Góra .
 8. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów we wsiach Juliopol, Młodzieszyn, Leontynów.
 9. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów we wsiach Juliopol, Młodzieszyn, Leontynów.
 10. Informacja międzysesyjna wójta gminy
 11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Młodzieszyn w roku szkolnym 2015/2016
 12. Informacja przewodniczącej Rady Gminy i wójta gminy z analizy oświadczeń majątkowych.
 13. Interpelacje i zapytania radnych
 14. Wolne wnioski.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad.