29.12.2016 r. sesja Rady Powiatu

0
43

W najbliższy czwartek, 29 grudnia o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego odbędzie się XXIII sesja Rady Powiatu. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

Otwarcie obrad

  1. Przyjęcie porządku obrad

2. Przyjęcie protokołu z obrad XXII sesji.

3. Uchwalenie budżetu powiatu sochaczewskiego na 2017 rok:

a) przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego;

b) przedstawienie projektu uchwały budżetowej powiatu sochaczewskie na 2017 rok wraz z uzasadnieniem;

c) przedstawienie opinii komisji stałych;

d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej

e) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu;

f) przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii Komisji;

g) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;

h) głosowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego;

i) głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2017.

Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego.

b) zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskie na rok 2016;

c) ustalenie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016;

4. Przyjęcie harmonogramu pracy Rady Powiatu na 2017 rok.

5. Zatwierdzenie rocznego planu kontroli i planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na 2017 rok.

6. Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

7. Informacje przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej sesji.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Wnioski i oświadczenia radnych.

10. Sprawy różne.

11. Zakończenie obrad.