29.12.2016 – XXX sesja VII kadencji Rady Gminy Teresin

0
32

Biuro Rady Gminy

     Teresin                                                                                                          

Teresin, 15 grudnia 2016 r.

 

Informuję, że w dniu 29 grudnia 2016 r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Teresin odbędzie się XXX sesja Rady Gminy Teresin z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad
 2. Przyjęcie porządku dziennego
 3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy z dnia 14 grudnia 2016 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 – 2019
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XI/81/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 16 września 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin obejmującego część obrębu geodezyjnego Teresin Gaj
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy zabudowanej części nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka 178 o powierzchni 100 m2 położonej w obrębie Teresin, gminy Teresin
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania wójta gminy Teresin
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Teresin w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2022
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Teresin na rok 2016
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Teresin na lata 2017 -2022
 11. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Teresin na rok 2017
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sochaczewskiego
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016
 16. Informacja Przewodniczącego o działaniach w okresie międzysesyjnym
 17. Informacja wójta o pracach Urzędu Gminy
 18. Interpelacje i zapytania
 19. Wolne wnioski
 20. Zakończenie obrad

 

 

 

                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                 /-/ Bogdan Linard