4 grudnia 2017 – XLI sesja Rady Gminy Młodzieszyn

0
60

4 grudnia 2017 r. ( poniedziałek ) o godz. 1530 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie odbędzie się XLI sesja Rady Gminy Młodzieszyn

z  następującym  porządkiem  obrad:

  1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Gminy.
  4. Podjęcie uchwał:

 

a) w sprawie emisji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

b) w sprawie uchwalenia lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Młodzieszyn na lata              2017 –  2023

c) w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu zagospodarowania                  przestrzennego dla terenu w miejscowości Bibiampol

d) w sprawie do sporządzenia Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego dla          terenu w miejscowości Helenka

e) w sprawie do sporządzenia Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego dla          działki Nr 36/2 w miejscowości Młodzieszyn

5. Informacja międzysesyjna wójta gminy .

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Wolne wnioski.

8. Sprawy różne.

9. Zamknięcie obrad.