9.12.2016 – XXVIII sesja Rady Gminy Młodzieszyn

0
29

9 grudnia 2016 r. (piątek) o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Młodzieszynie odbędzie się sesja Rady Gminy.

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwał :
  1. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młodzieszyn na lata 2017 – 2026
  2. Uchwała budżetowa Gminy Młodzieszyn na rok 2017.
  3. zmieniająca w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sochaczewskiemu na realizacje zadania inwestycyjnego.
  4. zmieniająca Uchwałę budżetową gminy Młodzieszyn na 2016 rok.
 5. Informacja międzysesyjna wójta gminy
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w jednostkach organizacyjnych
 7. Interpelacje i zapytania radnych    
 8. Wolne wnioski.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Młodzieszyn

         Joanna Zimniak