Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z …

0
146

 Wójt gminy Rybno

Ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie

Oferty w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem oraz adresem zwrotnym z dopiskiem:

„Konkurs na kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej

z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie”

należy przesłać na adres: Urząd Gminy Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno

 do dnia 6 lipca 2017 r. do godziny 12:00

lub

składać w sekretariacie Urzędu Gminy Rybno, pok. nr 10  w terminie wpływu

do dnia 6 lipca  2017 r.  do godziny 12:00

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu znajdują się :

na stronie Urzędu: www.rybno.e-sochaczew.pl  w załączniku ,  na tablicy ogłoszeń urzędu oraz w BIP Kuratorium Oświaty w Warszawie