Absolutorium dla wójta

0
66

6 czerwca radni głosowali w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016 oraz udzielenia wójtowi absolutorium. Dyskusja poprzedzająca głosowanie toczyła się wokół zmian w budżecie, które wprowadzono do niego w okresie sprawozdawczym.

Rzeczywiście, ubiegłoroczny budżet podlegał licznym zmianom, a tym samym w stosunku do przyjętych uchwałą z dnia 18.12.2015 roku wzrosły zarówno dochody, jak i wydatki gminy. Podkreślić trzeba, że zmiany w budżecie nie podobały się niektórym radnym. Jeden z nich stwierdził nawet, że w projekcie uchwały powinien być zapis, iż chodzi o udzielenie absolutorium za wykonanie budżetu, który kilkanaście razy uległ zmianom.

Skarbnik gminy wyjaśniła jednak, że tylko dzięki tym zmianom możliwe było w roku 2016 przeprowadzenie ważnych inwestycji, jak choćby przebudowa dróg w Nartach, Miękinach i Oluninie, na które gmina otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Środki zewnętrzne, w tym wszelkie dotacje wymagają bowiem zmiany budżetu.

Ostatecznie dochody w roku 2016 po wszystkich zmianach wyniosły: 26 377 744, 63 zł. Wydatkowano natomiast: 26 848 219, 29 zł. Najważniejsze wydatki inwestycyjne zostały dokonane m.in. na: wykonanie podbudowy dróg gminnych z kruszywa ceglanego i tłucznia kamiennego w miejscowościach: Sadowo, Władysławów, Arciechówek, ułożenie kostki brukowej w Brzozowie Starym, przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Wisowa, Miękiny, Narty, Olunin oraz pomoc finansową udzieloną powiatowi sochaczewskiemu na odbudowę drogi powiatowej Łaziska – Budy Stare.

Za przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu było 10 na 15 radnych. Podobnie radni głosowali za udzieleniem wójtowi absolutorium. Przeciwnych było 2 radnych, 3 wstrzymało się od głosu. Absolutorium, jak wyjaśniono oznacza, iż wójt otrzymał od Rady Gminy potwierdzenie, że prawidłowo realizował budżet, oraz że jego działania są przez radnych akceptowane.

Pamiętam takie lata, gdy nie otrzymałem absolutorium. To są chwile, które zawsze się przeżywa. Dziękuję radnym za udzielenie mi absolutorium. Cieszę się, że w ubiegłym roku udało się wybudować ponad 6 km dróg asfaltowych. Gdybyśmy to powtórzyli, to najgorsze drogi były by zrobione – tak m.in. wójt podsumował wynik głosowania.

Są sprawy ważne i mniej ważne – powiedziała jedna z radnych w odpowiedzi na słowa wójta, który odniósł się do jej aktywności w temacie sterylizacji bezpańskich kotów. Za sprawą tej radnej podczas sesji rozgorzała dyskusja na temat GOPSu. Twierdzi ona, że w tutejszej gminie z GOPSu wychodzi się z tzw. kwitkiem. Szczegóły tej oceny zostały opisane w liście otwartym, który opublikował Ekspress Sochaczewski. Szkoda, że tej sprawy nie można omówić bez udziału mediów – twierdzi wójt. Widocznie jednak, jak pokazuje ta aktywność radnej jest to też sposób na zgłaszanie zastrzeżeń do pracy gminnych jednostek organizacyjnych.