Absolutorium to sukces całej samorządowej rodziny

0
76

Radni miasta byli zgodni i w czasie piątkowej sesji (23.06) jednogłośnie opowiedzieli się za udzieleniem burmistrzowi Piotrowi Osieckiemu absolutorium za 2016 rok. W ten sposób potwierdzili, że dochody miasta i wydatki były realizowane prawidłowo, zgodnie z prawem, nie przekroczono planów i limitów, sprawnie szły też miejskie inwestycje. 18 obecnych na sesji radnych zagłosowało „za” absolutorium, nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał.

Tuż po głosowaniu kilka zdań podziękowania skierował do radnych burmistrz Piotr Osiecki.

Szanowni Państwo radni, nie będzie to kokieteria, jeśli powiem kilka ciepłych słów. Przede wszystkim te oklaski, które przed chwilą usłyszeliśmy, należą się nam wszystkim. Fundamentem każdego działania w samorządzie jest poziom współpracy między radą a burmistrzem, a dla nas to był dobry rok z kilku powodów. Dobry rok, bo zwiększyliśmy o ponad 27 mln zł dochody, z tego ponad 6 mln to środki zewnętrze, jakie wpłynęły na konto naszego samorządu. Przypomnę te najtrudniejsze inwestycje – most na Bzurze wraz z drogami dojazdowymi, odwodnienie osuwiska zarówno przy ul. Kolejowej, jak i zabezpieczenie osuwiska przy ul. Traugutta. Na te zadania ponad 6 mln złotych pozyskaliśmy z zewnątrz. To był też bardzo dobry rok ze względu na to, że nie zaciągnęliśmy żadnych zobowiązań, a jedynie spłacaliśmy zobowiązania z lat poprzednich. Zrealizowaliśmy wszystkie zamierzenia, wszystkie zadania i zrobiliśmy to na tyle racjonalnie, że wypracowaliśmy wolne środki w wysokości ponad 4,5 mln złotych. Część tej nadwyżki już Państwo rozdysponowaliście na majowej sesji. 
To był też bardzo dobry rok, choć tego nie widać na razie w dokumentach księgowych, jeśli chodzi o przygotowanie do pozyskiwania kolejnych pieniędzy. W tym roku zdobyliśmy już 2,5 mln zł na modernizację stadionu przy ul. Warszawskiej, jesteśmy w przededniu otrzymania decyzji o 10 milionach na odwiert i w przyszłości komercyjne wykorzystanie źródeł geotermalnych, ponad 4,2 mln pozyskaliśmy na termomodernizację placówek kultury oraz hali w Chodakowie i ponad 1,5 mln zł na tzw. projekt szkolny. Przygotowanie dokumentacji projektowych i wniosków aplikacyjnych, to wszystko działo się w 2016 roku. 
Wielkie podziękowania dla Państwa radnych, że kilkanaście razy przychylnie podchodziliście do propozycji wprowadzenia zmian w budżecie i jeszcze ważniejszym dokumencie jakim jest Wieloletnia Prognoza Finansowa. Wielkie podziękowania również dla skarbnik Jolanty Brzóski, która niepodzielnie rządzi miejskimi finansami. Podziękowania kieruję do moich zastępców, dla wszystkich naczelników, pracowników urzędu, ale też całej rodziny samorządowej, czyli pracowników miejskich szkół, jednostek i spółek. To jest efekt naszej wspólnej pracy.