Akcja charytatywna na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt

0
102

Samorząd Uczniowski z opiekunami A. Pietrzak i M. Matusiak przystąpił do akcji charytatywnej na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt. Akcja została przeprowadzona w miesiącu listopadzie. Uczniowie przynosili suchą karmę lub datki pieniężne za które została zakupiona karma. Łącznie zebrano 60 kg. Zebrana karma zostanie przekazana do schroniska „Azorek” w Sochaczewie.

Sądzimy, że dzięki tej akcji bezdomne zwierzęta lepiej przetrwają zimę.

Samorząd Uczniowski oraz opiekunowie składają podziękowania wszystkim ofiarodawcom.

Oprac. A. Pietrzak