Tylko ambitni na podium stają

0
70

Rok Piłsudskiego niesie z sobą wiele wydarzeń upamiętniających postać i dokonania wybitnego polityka i naczelnika państwa polskiego w latach 1918 – 1922. Jednym z nich jest Święto Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłowie, której społeczność w dniu 30 maja 2017 roku obchodziła Dzień Patrona. Był człowiekiem skromnym, nieczerpiącym korzyści ze sprawowanej władzy – całym sercem i duszą oddany Ojczyźnie – powiedziała o marszałku dyrektorka szkoły, która krótkim wystąpieniem rozpoczęła uroczystość.

W uchwale sejmu z 22.06.2016 r w myśl, której rok 2017 został ogłoszony Rokiem Piłsudskiego podano, że ma to związek z przypadającą w 2017 r. 150. rocznicą urodzin niezłomnego bojownika o wolność i niezawisłość Polaków. W okresie okupacji niemieckiej i kilkudziesięciu lat władzy sowieckiej nad Polską marszałek Józef Piłsudski stał się symbolem nieugiętej walki o niepodległość oraz przykładem dla kolejnych pokoleń polskich patriotów – napisano w uchwale.

Święto SP w Iłowie zawsze wiąże się z przypomnieniem biografii patrona placówki i wydarzeń historycznych, które się z nim wiążą. Zasługą Katarzyny Domańskiej – zmarłej niedawno nauczycielki historii było krzewienie wśród uczniów wiedzy o Józefie Piłsudskim i dbałość, o to by zajmowali wysokie miejsca w konkursie wiedzy o marszałku.

Święto SP w Iłowie to jednak nie tylko historia patrona. To zwykle szereg wydarzeń, których uwieńczeniem są występy uczniów w ramach programu artystycznego, prezentowanego na sali gimnastycznej placówki. Widownię wypełnia wówczas społeczność szkolna i zaproszeni goście, pośród których wymienić można: emerytowanych nauczycieli, kadrę sąsiednich placówek, przedstawicieli władz samorządowych i lokalnych środowisk oraz przyjaciół i sympatyków szkoły.

W programie artystycznym wystąpiły dzieci i młodzież, którzy słowem mówionym, piosenką i tańcem, dostarczyli publiczności wielu miłych wrażeń. Podkreślić trzeba, że wykonawcom tańca, który jest najbardziej widowiskowy i nauczycielom prowadzącym nie można odmówić pracowitości i pomysłowości. Widzowie zobaczyli bowiem tradycyjne tańce ludowe, jak: oberek i krakowiak pod kierunkiem Urszuli Karazji oraz tańce: współczesny i regionalny pod kierunkiem Sylwii Ryfy. Program jako całość miał zatem wymowę i patriotyczną i rozrywkową. Rozdanie nagród w konkursach towarzyszących obchodom Dnia Patrona oraz poczęstunek zakończyły uroczystość.

Tylko ambitni na podium stają. Tymi słowami można podsumować Dzień Patrona SP w Iłowie. Ambicji nie można bowiem odmówić patronowi tej placówki. Podobnie jest z jej uczniami. Wychowankowie, którzy opuścili i nadal opuszczają nasze mury – niejednokrotnie napawali nas dumą – powiedziała Ewa Ryfa kierująca placówką.