Audyt w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie

0
89

Informujemy Państwa, jako mieszkańców gminy o wynikach kontroli, jaka została przeprowadzona w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie.

Kontrola została przeprowadzona w ramach kontroli zarządczej Gminy Młodzieszyna nad jednostką organizacyjną gminy funkcjonującą w formie samorządowego zakładu budżetowego działającego na podstawie:
– Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. O gospodarce komunalnej (Dz. U. 2017.827 t.j.)
– Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. 2016.1870 t.j. z późn. zm.)
– Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym (Dz. U. 2016.446 t.j. z późn. zm.)
– Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. O pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016.902 t.j z późn. zm.)
– Statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie

W załącznikach przedstawiamy raporty z przeprowadzonych kontroli obejmujących zakres:
1) Gospodarki wodno–ściekowej
2) Bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony p.poż.

Raport Gospodarka wod-kan GZGK

Raport BHP, P.POŻ – GZGK