Będą kwalifikować do wojska

0
114

Jak informuje sochaczewski ratusz, między 27 marca a 3 kwietnia na terenie miasta zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. W powiecie potrwa dłużej, aż do 19 kwietnia, i właśnie w ostatnim dniu zaplanowano kwalifikację wojskową kobiet.

W tym roku kwalifikacja dotyczy mężczyzn urodzonych w 1998 roku, ale przed komisją muszą się stawić także panowie urodzeni w latach 1993-1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, oraz urodzeni w latach 1996-1997, którzy wcześniej zostali uznani za czasowo niezdolnych do służby wojskowej. Sprawdzana będzie także przydatność kobiet, które w armii nie są już rzadkością. Do kwalifikacji wezwane będą panie urodzone w latach 1993-1998, kończące naukę w szkołach lub uczelniach medycznych, weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych.

Kwalifikacji nie należy mylić z poborem do wojska. Jej celem jest tylko określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej, założenie ewidencji wojskowej osobom podlegających temu obowiązkowi oraz osobom zgłaszającym się na ochotnika.

Kwalifikacja wojskowa odbędzie się w budynku Sochaczewskiego Centrum Kultury przy ul. Żeromskiego 8. Osoby nią objęte otrzymają pocztą imienne wezwania. Na spotkanie należy zabrać ze sobą dowód osobisty, dokumentację medyczną, obejmującą ostatnie 12 miesięcy, aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm (bez nakrycia głowy), dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Jeżeli z ważnych przyczyn osoba wezwana nie może stawić się w wyznaczonym terminie, powinna zawiadomić o tym swój urząd miasta lub gminy, w przypadku mieszkańców Sochaczewa – Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego (parter, pokój nr 116, telefon 862-22-35 wew. 318). Zgłoszenia takiego należy dokonać najpóźniej w dniu, w którym osoba jest zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji. Należy  podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się. Zostanie wtedy określony nowy termin stawiennictwa.

Przypominamy, że osoby unikające kontaktu z komisją, odmawiające poddania się badaniom lekarskim, narażają się na grzywnę, karę ograniczenia wolności lub przymusowe doprowadzenie na miejsce przez policję.

Szczegółowe informacje na temat kwalifikacji można znaleźć na stronach internetowych wojewody mazowieckiego, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie oraz Wojskowej Komendy Uzupełnień w Płocku. (dw)

„Ziemia Sochaczewska”