Będą pieniądze dla niepełnosprawnych

0
60

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie już po raz piąty realizuje PROGRAM  „AKTYWNY SAMORZĄD”, który jest adresowany do osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie naszego powiatu.

Program składa się z dwóch modułów.

Moduł I ma na celu likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową i jest realizowany poprzez:

Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu.

Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.

Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego (oraz szkolenia w zakresie jego obsługi) lub jego elementów oraz oprogramowania.

Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, to jest protezy co najmniej na III poziomie jakości.

Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości).

Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Wnioski będą przyjmowane w terminie do 30 sierpnia 2017 roku.

 

Moduł II ma na celu pomóc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Adresowany jest on do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Termin składania wniosków w module II –  od dnia 1 września 2017 r. do dnia 10 października 2017 r.

Szczegółowe informacje o programie oraz wnioski o dofinansowanie, można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie lub na stronie internetowej: pcpr.e-sochaczew.pl .

Uzupełnione wnioski (we wskazanych powyżej terminach) można przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie ul. Piłsudskiego 65, pok. 21, tel. 46 864-18-06.