„Bezmierny nasz dług wdzięczności…”

0
135

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie, w środę 18 października br. świętowano Dzień  Edukacji Narodowej. Podczas uroczystej akademii swoją obecnością zaszczyciły nas Jolanta Gonta, starosta sochaczewski i Urszula Opasiak, dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji.

Uroczystość otworzyła dyrektor Agnieszka Ambroziak dziękując pracownikom za dotychczasowe zaangażowanie i życząc wielu sił oraz wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie. Swoje życzenia na piśmie dołączyła też prezes Oddziału ZNP w Sochaczewie.

Miłym akcentem spotkania były życzenia dla Rady Pedagogicznej wyrażone przez starostę Jolantę Gonta oraz wręczenie wyróżnienia wychowance Magdalenie Troć, tegorocznej stypendystce. Dodatkowa nagroda ufundowana przez starostę była szczególnym wyróżnieniem dla Magdaleny za bardzo dobre wyniki w nauce i pracę nad sobą.

W dalszej części głos zabrali młodzi artyści, którzy słowem i piosenką uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku szkolnym.

W montażu słowno-muzycznym „Bezmierny nasz dług wdzięczności…” popłynęło wiele ciepłych i miłych słów w kierunku wychowawców, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

Po części oficjalnej zaproszeni goście i pracownicy spotkali się przy wspólnym obiedzie i słodkim poczęstunku, na którym nie zabrakło „załuskowskich pączków”.

 M. Dybiec, A. Gąsior