Bezpieczna droga do i ze szkoły

0
46

14 września 2016 r. odbyło się kolejne spotkanie z funkcjonariuszem policji Mariuszem Józikowskim na temat „Bezpieczna droga do i ze szkoły”.  W zajęciach tych uczestniczyła cała społeczność szkolna.  W pierwszej turze najmłodsi (klasa „0” oraz I-V) zostali zapoznani z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa. Przypomniano im jak bezpiecznie przechodzić przez ulicę, omówiono prawidłowe zachowania podczas jazdy rowerem. Zwrócono uwagę na zapinanie pasów podczas podróży samochodem oraz konieczności noszenia elementów odblaskowych, które często ratują życie.

Spotkanie dla uczniów klas VI oraz gimnazjum również dotyczyło „Bezpiecznej drogi do i ze szkoły”. Uczniowie zostali uwrażliwieni na potrzebę bycia widocznym ( konieczność posiadania elementów odblaskowych). Kolejnym punktem prelekcji była kwestia związana z zagrożeniem wynikającym z zażywania „Dopalaczy”. Prowadzący uświadomił uczniom szkodliwość tych substancji.

Zespół Szkół w Wyczółkach