Brochów. Przypomnienie o terminie opłaty za odbiór śmieci

0
44

Szanowni Państwo,

Urząd Gminy Brochów przypomina o zbliżającym się terminie (do 15.03.2017 r.opłaty za odbiór śmieci (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy) za I kwartał 2017 r..

Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Brochów mają obowiązek uiszczać w/w opłatę raz na kwartał w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, bez wezwania,
w następujących terminach:

  • 1) do 15 marca za I kwartał danego roku,
  • 2) do 15 czerwca za II kwartał danego roku,
  • 3) do 15 września za III kwartał danego roku,
  • 4) do 15 grudnia za IV kwartał danego roku,

 

Jednocześnie informujemy, że wysokość opłaty za odbiór śmieci za I kwartał 2017 pozostaje bez zmiany i wynosi 9,90 za śmieci segregowane od osoby na miesiąc i 19,00 za śmieci zmieszane od osobny na miesiąc. Mieszkańców, którzy potrzebują informacji o swoim indywidualnym numerze konta lub blankietów wpłat prosimy o kontakt z Urzędem Gminy osobiście, pod numerem telefonu: (22) 725 70 03 w. 15 lub na skrzynkę elektroniczną f.kopka@brochow.pl .

 

Podstawa prawna – uchwała Nr XVIII/140/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi –

http://brochow.bip.org.pl/pliki/brochow/uchwala_xviii_140_2016_28.06.20160001.pdf