Brochów. Wyniki przetargu na „odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych”

0
38

Do mieszkańców gminy Brochów

Szanowni Państwo,

Urząd Gminy Brochów informuje, że w dniu 4.04.2017 roku odbyło się otwarcie ofert złożonych w przetargu na Wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy Brochów. Wpłynęły dwie oferty, najwięcej punktów zdobyła oferta złożona przez firmę ENERIS Surowce S.A., która od 2013 roku zajmuje się odbiorem odpadów od mieszkańców gminy Brochów.

Obecnie oferty sprawdzane są pod względem merytorycznym w zakresie spełniania wszystkich wymagań określonych w przetargu. Jeżeli firma, która złożyła najkorzystniejszą ofertę spełni te wymagania zostanie z nią podpisana umowa na świadczenie w/w usługi.

Jednocześnie informujemy, że po podpisaniu umowy zostanie ustalony harmonogram na odbiór odpadów w poszczególnych miejscowościach gminy Brochów, który będzie kontynuacją poprzedniego harmonogramu zgodnie, z którym zbiórka odpadów w miesiącu kwietniu 2017 r. rozpocznie się około 20 kwietnia. Nowy harmonogram dostarczony będzie do mieszkańców, a także dostępny będzie na stronie internetowej Urzędu Gminy.