By żyło nam się bezpieczniej

0
56

W piątek 18 listopada w siedzibie starostwa odbyło się spotkanie podsumowujące wnioski i postulaty dotyczące bezpieczeństwa na terenie powiatu sochaczewskiego, zgłoszone przez mieszkańców podczas debaty, która odbyła się w 25 lutego tego roku. Sochaczewscy policjanci zaprezentowali także narzędzia komunikacji elektronicznej, które znacznie ułatwiają kontakt i współpracę z mieszkańcami. 

W spotkaniu uczestniczyli m.in. starosta Jolanta Gonta, jej zastępca Tadeusz Głuchowski, kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie, komendanci mł. insp. Michał Safjański oraz mł. insp. Marek Wójcik, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowotnego, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, Janusz Patury. Samorząd miejski reprezentował zastępca burmistrza Dariusz Dobrowolski.

Zastępca komendanta policji w Sochaczewie Marek Wójcik przedstawił wnioski i podejmowane działania w sprawie postulatów, które wpłynęły od mieszkańców podczas debaty o bezpieczeństwie na początku tego roku. Było ich w sumie osiem. Funkcjonariusze prowadzili wzmożone patrole m.in. w okolicach osiedla Żwirki i Wigury i os. Karwowo, gdzie mieszkańcy skarżyli się na zakłócanie ciszy nocnej i przekraczanie dozwolonej prędkości przez auta na osiedlowych uliczkach. Zgłoszono interwencje do GDDKiA dotyczącą demontażu ekranów dźwiękochłonnych na skrzyżowaniu drogi K50 w Kątach oraz zwrócono się o opinię do koła łowieckiego w sprawie dzikiej zwierzyny przy drodze 575. Dzięki wsparciu samorządu miejskiego udało się w tym roku zbudować chodnik przy ul. Warszawskiej do centrum handlowego Sonata oraz zainstalować oświetlenie na ul. Piłsudskiego, o co też wnioskowali mieszkańcy podczas poprzedniej debaty.

Z kolei naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Sochaczewie Grzegorz Radzikowski omówił działanie dwóch narzędzi elektronicznych, które w tym roku zaczęli wykorzystywać policjanci – aplikację mobilną Moja Komenda oraz Krajową Mapę Zagrożeń.

Bezpłatna aplikacja Moja Komenda pozwala na łatwiejszy kontakt z dzielnicowym oraz po podaniu naszej lokalizacji wskaże nam najbliższy posterunek policji. Z programu możemy korzystać za pośrednictwem telefonów komórkowych, nawet w trybie offline.

Od września, gdy funkcjonuje Krajowa Mapa Zagrożeń, sochaczewscy policjanci otrzymali blisko 200 anonimowych zgłoszeń. Przy pomocy tego narzędzia każdy użytkownik internetu może zaznaczyć na wirtualnej mapie jedno z 25 z zamkniętego katalogu zagrożeń. Policjanci weryfikują zgłoszenia i jeśli zajdzie potrzeba interweniują. Od września tego roku najczęściej wskazywanymi problemami było: przekraczanie dozwolonej prędkości, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, nieprawidłowe parkowanie, dzikie wysypiska śmieci.

Maciej Frankowski
maciej.frankowski@sochaczew.pl

„Ziemia Sochaczewska”

.