Ćwiczenie obronne coraz bliżej

0
75

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie odbyła się druga konferencja w ramach przygotowań do zbliżających się powiatowych ćwiczeń obronnych na terenie powiatu. A przypomnijmy, te zaplanowane są na 4-6 października br. Kryptonim przedsięwzięcia to „SOCHO 2017”. Ich praktyczna część ma zostać zrealizowana na terenie Sochaczewa. Aranżacja napadu wroga na siły obronne rozegra się w okolicach mostu mjr Feliksa Kozubowskiego. W działania te zaangażowani są też m.in. uczniowie z klasy mundurowej Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie.

Zebranie, w którym uczestniczyli reprezentanci służb mundurowych, samorządów gminnych, Szpitala Powiatowego, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej czy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, jak i delegacje samorządów gmin z terenu powiatu, poprowadził Tadeusz Jaworski z Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowotnego, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie.

Planowane ćwiczenia odbędą się w ramach szkolenia obronnego w temacie „Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatu w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowej oraz warunkach zewnętrznego zagrożenia Państwa z wykorzystaniem stanowiska kierowania starosty”.

Ich głównych założeniem jest integracja systemów zarządzania kryzysowego i kierowania bezpieczeństwem narodowym w skali powiatu i gmin, jak również osiąganie gotowości do kierowania i kierowanie potencjałem militarnym powiatu podczas realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej oraz reagowania na zaistniałe na naszym terenie zdarzenia kryzysowe. Kierownictwo nad ćwiczeniami objęła Jolanta Gonta, starosta sochaczewski. W przedsięwzięcie zaangażowane są też wszystkie jednostki samorządu terytorialnego w naszym powiecie.

 Starostwo Powiatowe w Sochaczewie