„Cybernauci” w Szkole Podstawowej w Iłowie

0
38

„Cybernauci to kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci realizowany przez fundację Nowoczesna Polska w partnerstwie z Collegium Civitas. Jest on finansowany ze środków Ministra Edukacji Narodowej, objęty honorowym patronatem przez Ministerstwo Cyfryzacji, Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Głównym działaniem w projekcie jest realizacja warsztatów z uczniami, rodzicami i nauczycielami szkół mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa korzystania z sieci przez dzieci i młodzież, a także ich rodziców, opiekunów i nauczycieli.

Do osiągnięcia tego celu przyczyniła się realizacja warsztatów, jakie zostały przeprowadzone we wrześniu  w naszej szkole. Warsztaty obejmowały całą społeczność szkolną: uczniów z 3 grup wiekowych, rodziców i nauczycieli.

Na zaproszenie koordynatorów projektu: Ewy Ryfy i Bożeny Jóźwik – Emisariuszka Bezpiecznego Internetu – trenerka Joanna Wrońska przeprowadziła zajęcia wzmacniające kompetencje, pozwalające na bezpieczne korzystanie z sieci i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Prowadząca miała wspaniały kontakt z uczestnikami warsztatów – w sposób ciekawy i praktyczny prowadziła zajęcia zarówno dla dzieci, rodziców i  nauczycieli.

Zajęcia  uświadomiły dzieciom, że komputer  to nie tylko gry i Internet. Podczas przeprowadzonych zajęć najmłodsi odbiorcy programu dowiedzieli się jak bezpiecznie korzystać z urządzeń komputerowych i z sieci oraz  jak sobie radzić z cyberagresją, gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach.

W trakcie warsztatów z uczniami z klasy trzeciej poruszono temat „Tajemne moce komputera”. Dzięki nim uczniowie dowiedzieli się jak bezpiecznie korzystać z komputera      i z sieci. Poznali, czym jest programowanie i dowiedzieli się jak zbudować swój pierwszy scenariusz gry oraz w jaki sposób wybrać aplikację odpowiednią do swojego wieku.

W klasie szóstej uczniów zainteresował temat: Internet. jak bezpiecznie bawić, uczyć się i komunikować. Celem było uświadomienie uczniom tego, że w Internecie – podobnie jak w świecie realnym – można napotkać zagrożenia celowo tworzone przez ludzi: manipulację, kłamstwo czy niewłaściwe treści. Uczniowie zrozumieli, że potrzebne jest krytyczne            i analityczne podejście do treści i aplikacji znalezionych w Internecie. Stworzyli własny kodeks pożądanych zachowań podczas korzystania z Internetu (netykieta),

W oddziałach gimnazjalnych podjęto temat: Ochrona wizerunku w sieci. Celem zajęć było zrozumienie znaczenia zasadności chronienia własnego wizerunku. Młodzież uzyskała wiedzę na temat złożoności zagadnienia ochrony wizerunku,  w tym aspektów prawnych.

Innym celem było kształtowanie postawy ochrony własnego wizerunku oraz sposobów reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji problematycznych.

Zdaniem rodziców należałoby zwiększyć ilość warsztatów dla nich samych. Widoczne było duże zainteresowanie wszelkimi zjawiskami związanymi z korzystaniem z sieci. Rodzice otrzymali  pomysły rozwiązań i strategii, które mogą wprowadzić, aby dbać o bezpieczeństwo online swoich dzieci. Natomiast nauczyciele otrzymali źródła z materiałami edukacyjnymi związanymi z e-zagrożeniami oraz informację gdzie szukać pomocy w sytuacji wystąpienia  e-zagrożeń z którymi nie są w stanie poradzić sobie samodzielnie. Otrzymane materiały szkoleniowe pozwoliły wzbogacić wiedzę na temat bezpieczeństwa w sieci.

Program ten wpłynął bardzo pozytywnie na kształtowanie właściwych i odpowiedzialnych postaw uczniów, rodziców i nauczycieli w sieci.

Koordynatorzy projektu: Ewa Ryfa

Bożena Jóźwik