Czekamy na rozstrzygnięcia w sprawie dróg

0
161

Kilkanaście dni temu wojewoda mazowiecki opublikował listę projektów drogowych, które w 2018 r. mają szansę na dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019”. Są na niej trzy wnioski złożone przez miasto i powiat sochaczewski. Za samorządami na razie ocena formalna. Drugi krok to ocena merytoryczna, na którą trzeba poczekać do połowy listopada.

Do prowadzonego przez wojewodę programu poprawiającego infrastrukturę drogową  miasto złożyło wniosek o dotację na przebudowę całej ul. Licealnej i części ul. 15 Sierpnia. Chodzi o gruntowny remont 1065 metrów ulicy, wydzielenie ścieżek rowerowych, wymianę chodników, wjazdów na posesje, dobudowę kanalizacji deszczowej na odcinkach, gdzie jeszcze jej nie ma. Wartość zadania ratusz oszacował na 5.780.000 zł.

Z kolei starostwo przygotowało dwa wnioski na przebudowę dróg powiatowych leżących w granicach miasta. Pierwszy z nich obejmuje ulice Towarową, Sienkiewicza i Księcia Janusza, wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej. Remont ma dotyczyć 911 metrów dróg w bezpośrednim sąsiedztwie dworca PKP i kosztować 3.265.800 zł. Drugi wniosek starosta Jolanta Gonta przygotowała na ulicę Trojanowską, na II etap robót obejmujących 1116 m asfaltu. Wartość tego zadania to 6 mln złotych.

I ja i pani starosta jesteśmy dobrej myśli, że kolejny raz sochaczewskie projekty drogowe znajdą się na ostatecznej liście rankingowej. W 2015 roku z pomocą wojewody przebudowaliśmy ulicę Staszica, w 2016 wyremontowaliśmy most na Bzurze i drogi dojazdowe do tej przeprawy, a w tym prowadzimy remont pierwszego odcinka ulicy Trojanowskiej – wylicza burmistrz Piotr Osiecki.

Zgodnie z założeniami programu, w danym roku gminy i miasta mogą się starać o pieniądze tylko na jeden projekt, a powiaty maksymalnie na dwa. Dotacja może pokryć do 50 procent kosztów prac, a drugą połowę samorząd musi wyłożyć z własnego budżetu. Maksymalne dofinansowanie to 3 mln zł.

Czy miasto i powiat otrzymają pieniądze, dowiemy się za kilka dni. Wstępną listę rankingową wojewoda ma ogłosić 13 listopada, a ostateczną pod koniec grudnia. Konkurencja będzie duża, gdyż mazowieckie samorządy złożyły wnioski na prawie 260 mln zł, a wojewoda ma do podziału 105 mln zł.

Daniel Wachowski