W czwartek sesja Rady Powiatu

0
29

W najbliższy czwartek, 29 września o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie odbędzie się XIX sesja Rady Powiatu w Sochaczewie z proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XVIII sesji.

4.Przedstawienie Informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2016r.

5.Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2016;

b) przyjęcia Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Sochaczewskiego.

6.Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie sochaczewskim w I półroczu 2016 roku.

7.Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

8.Informacje przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

9.Interpelacje i zapytania radnych.

10.Wnioski i oświadczenia radnych.

11.Sprawy różne.

12.Zakończenie obrad.