Dni Polonistyczne

0
24

W dniach 27 maja – 1 czerwca  2017 r. w Zespole Szkół w Wyczółkach odbywały się tradycyjnie „Dni Polonistyczne”, w czasie których  nasze polonistki – Agnieszka Wnuk – Paduch oraz Iwona Kochanek – zorganizowały konkurs recytatorski, a także ortograficzny o tytuł „Mistrza Ortografii” w szkole podstawowej i gimnazjum.

1 czerwca uczniowie całego naszego zespołu szkół wzięli udział w II edycji ogólnopolskiego programu „Jak nie czytam, jak czytam”. Tego dnia o godzinie 10.00 – klasy I-III w swoich salach, zaś klasy IV – VI oraz gimnazjalne w sali gimnastycznej – zebrały się na wspólne czytanie wybranych książek. Po lekturze panie polonistki przeprowadziły konkurs wiedzy o książce. Cała akcja zakończyła się wspólnym zdjęciem, na którym uwieczniono wszystkich uczestników czytania. Pomysłodawczynią takiej formy zdjęcia była Oliwia Włodarska z III gimnazjum.

W ramach „Dni Polonistycznych” odbyły się również eliminacje do Gminnego Konkursu Recytatorskiego organizowanego przez Szkołę Podstawową w Gawłowie. I miejsce w eliminacjach zajął  Hubert Małachowski, II – Izabela Sałacińska, III – Dominika Orzechowska. Ci uczniowie  reprezentować będą naszą szkołę w konkursie recytatorskim wierszy ks. Jana Twardowskiego w Gawłowie w kategorii klas IV-VI. W kategorii gimnazjum I miejsce zajął Patryk Orzechowski, II – Katarzyna Rąg, III – Oliwia Włodarska.

Tytuł „Mistrza Ortografii” w szkole podstawowej zdobyła Maja Mościcka, II miejsce przypadło Izabeli Sałacińskiej, zaś III – Karolinie Baranowskiej.„Mistrzem Ortografii” w gimnazjum została Katarzyna Rąg, II miejsce zajął Patryk Orzechowski, III – Oliwia Włodarska.

 

Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do udziału za rok.

 

Zespół Szkół w Wyczółkach

.