Bardzo dobre wyniki matur w Iwaszkiewiczu

Matura nazywana egzaminem dojrzałości to pierwszy trudny, życiowy egzamin, przepustka do szukania pracy, a przede wszystkim miejsca na studiach.  Pisze się ją na zakończenie liceum, bądź technikum, a więc w wieku 19 lub nawet 20 lat.  W życiu każdego absolwenta liceum czy technikum zdanie matury daje przede wszystkim poczucie, zakończenia pewnego etapu, od którego młodzi ludzie zwykle samodzielnie zaczynają decydować o swojej  przyszłości.

Według danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zdawalność matury 2017 w kraju dla Liceum Ogólnokształcącego wyniosła 84,4%, zaś dla Technikum 67,9%. Zbliżone są również wyniki osiągnięte przez abiturientów na Mazowszu – 85% dla LO i 68% dla Technikum. Według danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, zdawalność matury w powiecie sochaczewskim wyniosła w 2017 roku 73%.

Tym bardziej cieszy fakt, że tegoroczni maturzyści z  „Iwaszkiewicza” wypadli  bardzo dobrze i mogą już z powodzeniem rozpoczynać planowanie swojej ścieżki kariery W bieżącym roku szkolnym do matury w „Iwaszkiewiczu” przystąpiło 82 absolwentów, w tym 46 w Liceum Ogólnokształcącym i 36 w Technikum. Na poprawkę w tym roku nie ma szansy tylko 2 zdających z LO. Poprawkowy egzamin może złożyć w sierpniu 3 absolwentów technikum i 5 absolwentów LO.  Oznacza to, że świadectwa maturalne odebrało w „Iwaszkiewiczu” blisko 85% zdających w Liceum i prawie 92% absolwentów Technikum. Wyniki osiągnięte przez szkołę mówią same za siebie. Zatem Matura 2017 to kolejna dobra matura w „Iwaszkiewiczu”.

Gratulujemy naszym absolwentom dobrych wyników i życzymy dalszych sukcesów na drodze kariery naukowej i zawodowej. Zaś tym absolwentom gimnazjów, którzy stoją przed wyborem szkoły ponadgimnazjalnej i wciąż jeszcze wahają się, którą wybrać,  polecamy „Iwaszkiewicza” na kolejny etap swojej edukacji. 

Zespół Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie