Dodatkowe miejsca do handlu

0
55

Burmistrz miasta informuje o wskazaniu dodatkowych miejsc do handlu w związku z nadchodzącym dniem Wszystkich Świętych. Handel kwiatami, wieńcami i zniczami odbywać się może od 27 października do 2 listopada w następujących punktach:

– pas drogowy wzdłuż ogrodzenia cmentarza na ul. Cmentarnej i ul. Moniuszki,
– parking przed Cmentarzem Komunalnym przy ul. Trojanowskiej 89,
– na pasie zieleni przy al. 600-lecia, naprzeciwko cmentarza parafialnego.

Z wyżej wymienionych nieruchomości opłaty placowe i targowe pobiera Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. MOSiR zobowiązany jest do utrzymania czystości i porządku na wskazanych terenach, a także do oznakowania terenów przeznaczonych do handlu, w tym do organizacji ruchu.
Handlujący nie mogą zastawiać wjazdów do nieruchomości ani handlować w miejscach niewyznaczonych, np. na chodniku przy ul. Traugutta.