Dofinansowanie budowy targowiska „MÓJ RYNEK” w gminie Brochów

0
98

5 września 2017 r. pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego reprezentowanym przez marszałka Adama Struzika a Gminą Brochów reprezentowaną przez wójta gminy Piotra Szymańskiego, podpisana została umowa o dofinansowanie budowy targowiska wiejskiego „Mój Rynek” w miejscowości Brochów w wysokości 299 892 zł. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 471 307,00 zł. Inwestycja zrealizowana będzie do 5 września 2019 r,

Dofinansowanie pozyskane w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020.

To kolejne dofinansowanie, które trafi do gminy Brochów. Inwestycja wpisuje się w strategię gminy i program rewitalizacji gminy Brochów. Inwestycja jest realizacją potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców naszej gminy.

.