Dofinansowanie dla odnawialnych źródeł energii

0
63

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż jeden z dwóch wniosków składanych przez naszą gminę wspólnie z gminą Sochaczew, Teresin i Nowa Sucha w ramach konkursu 4.1 Odnawialne źródła energii – typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych” ze względu na alokację funduszy został zatwierdzony do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Wartość dofinansowania całego projektu to ok. 5,7 mln zł.

Zgodnie z wnioskiem, w ramach projektu trzy budynki użyteczności publicznej w naszej gminie: Zespół Szkół w Rybnie, Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie oraz Świetlica Wiejska w Wężykach zostaną wyposażone w panele fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej.

Nie tracimy nadziei na objęcie dofinansowaniem również drugiego wniosku, który aktualnie znajduje się na pierwszym miejscu listy rezerwowej. Doświadczenie poprzednich konkursów wskazuje, że po rozstrzygnięciu przetargów powstają oszczędności, które przeznacza się na dofinansowanie projektów z listy rezerwowej. O wszelkich zmianach w tej sprawie będziemy informowali na bieżąco.

Gmina Rybno