Dokończą i rozliczą w przyszłym roku

0
104

Rada Miasta ustaliła wykaz wydatków inwestycyjnych, które nie wygasają z końcem roku budżetowego. Chodzi o projekty rozpoczęte, finansowane z budżetu 2017 roku, ale rozliczane ostatecznie do końca czerwca 2018 roku. Na liście znalazło się pięć takich zadań o łącznej wartości 1.457.000 zł:

– przebudowa ulicy Promiennej. Przed zimą wykonawcy udało się ułożyć tylko wyrównawczą warstwę asfaltu, a docelową będzie wylewał wtedy, gdy się ociepli, czyli wiosną. Na zadanie odłożono 36,9 tys. zł

– modernizacja Urzędu Miejskiego, czyli generalny remont II piętra wraz z klatką schodową. Prowadzony jest w pracującym urzędzie, dlatego by nie zakłócać działania wydziałów i referatów podzielono go na dwa etapy, przy czym na drugi z nich (wschodnie skrzydło) ekipy budowlane mogły wejść dopiero po oddaniu gotowych pomieszczeń wyremontowanych we zachodnim skrzydle. Stąd pierwotny termin zakończenia prac przesunięto na 2018 rok. Odłożono na ten cel 517,2 tys. zł.

– zakup i instalacja urządzeń w ramach trwałości projektu Sochaczew miasto e-innowacji. Na zakup urządzeń ogłaszano cztery przetargi i dopiero ostatni z nich, zakończony w grudniu, pozwolił wyłonić dostawcę. Do rozliczenia będzie kwota 296,4 tys. zł.

– projekt oświetlenia ul. Chopina. Wykonawca miał opracować projekt, ale też dostarczyć pełną dokumentację zawierającą pozwolenia i uzgodnienia pozwalające firmie budowanej na wejście w teren. Do końca roku nie uda się skutecznie zgłosić prac służbom wojewody (Chopina to droga marszałka). Do rozliczenia pozostaje 17 tys. zł.

–  zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. Prace prowadzone są w budynkach SCK w Chodakowie i Boryszewie oraz hali sportowej przy Chopina 101. Ze względu na ich ogromny zakres i zlecenie robót dodatkowych w hali, ekipom przedłużono termin zakończenia prac do 20 stycznia. Na rozliczenie zadania odłożono 589,3 tys. zł.