Drodzy mieszkańcy, użytkownicy dróg

0
95

Ostatnio coraz częściej obserwujemy, może ze względu na pogodę oraz prace polowe, że są odcinki dróg bardzo mocno zanieczyszczone ziemią, która odpada z kół ciągników i maszyn rolniczych albo obornikiem spadającym na drogę z niezabezpieczonych rozrzutników.

Spotykamy również wykonywanie orki tuż przy nawierzchni asfaltowej albo wykorzystywanie drogi do zawracania ciągnika z pługiem, z którego obsypuje się ziemia, obornik i resztki roślinne. Nie rzadko też drogi gruntowe przeorywane są poprzecznie, przez co powstają w nich wyboje utrudniające przejazd. Nagminnie naruszane są granice między polami, a drogami gruntowymi, których zmniejszająca się szerokość uniemożliwia wymijanie.

Bardzo proszę o zwrócenie na to uwagi i oczyszczanie kół przed wyjazdem na drogę, lub szybkie uprzątnięcie jezdni. Zanieczyszczona błotem i obornikiem nawierzchnia jezdni jest bardzo śliska, przez co bezpośrednio zagraża bezpieczeństwu innych użytkowników drogi. Poza tym świadczy bardzo źle o naszej dbałości o dobro wspólne. Budujemy drogi z wielkim trudem, angażując nasze wspólne środki. Warto zadbać o to, aby służyły nam jak najdłużej i jak najlepiej.

Maciej Mońka

wójt