DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU W IŁOWIE

0
38

10 lutego w Szkole podstawowej w Iłowie odbyło się spotkanie profilaktyczne na temat cyberprzemocy.

Policjanci Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii przeprowadzili spotkanie profilaktyczne z dziećmi Szkoły Podstawowej w Iłowie na temat cyberprzemocy i bezpiecznych ferii. W spotkaniu brała udział cała szkoła od O do szóstych klas. Młodzież brała czynny udział w pogadance. Podczas spotkania poruszono tematykę właściwego korzystania z Internetu, konsekwencjach prawnych za popełnianie przestępstw w Internecie, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpieczeństwa podczas wypoczynku i zachowania wobec obcych osób i dzikich zwierząt. W spotkaniu udział wzięło 150 osób.