„Dzień Patrona” w Załuskowie

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie odbyły się obchody „Dnia Patrona”- gen. Tadeusza Kutrzeby. Uroczystość rozpoczęto od wspólnego odśpiewania hymnu państwowego. Przybyłych gości serdecznie powitała dyrektor MOW Agnieszka Ambroziak zapraszając ich do wspólnego świętowania. Wychowanki przedstawiły część artystyczną słowno-muzyczną, w której przybliżyły postać gen. Tadeusza Kutrzeby.

Po zakończeniu akademii głos zabrali: dyrektor Agnieszka Ambroziak oraz przybyli na uroczystość zaproszeni goście, wśród których byli m.in.: ksiądz proboszcz Krzysztof Borucki, Urszula Opasiak, dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie oraz Wanda Dragan –  wiceprzewodnicząca Rady Powiatu.

Odbyło się też uroczyste wręczenie nagród za uczestnictwo w konkursie plastycznym „Gen. Tadeusz Kutrzeba – Nasz Patron”, w którym pierwsze miejsce zajęła Gabryjela Adamczyk za portret generała. Na zakończenie nastąpiło wyprowadzenie Sztandaru Ośrodka delegacji z kwiatami pod tablicę pamiątkową Patrona. Harcerze wystawili uroczystą wartę, delegacja złożyła kwiaty. Drugą część obchodów stanowił wspólny obiad i słodki poczęstunek. Goście złożyli wpisy do księgi pamiątkowej.

 Ewa Grzywacz, Jolanta Ziółkowska

Aneta Gąsior, Agnieszka Geras

.