Edukatorzy ze Stowarzyszenia „Pracownia Etnograficzna” na warsztatach w Szkole Podstawowej w Iłowie

0
41

W ramach projektu Nasze miejsce. Lokalna historia, pamięć i dziedzictwo w edukacji dzieci i młodzieży, realizowanego przez Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego edukatorzy z Warszawy przeprowadzili z uczniami z klas czwartych czterogodzinne warsztaty. Ich celem było włączenie dzieci do aktywnego poznawania „małej ojczyzny”.

Podczas warsztatów uczniowie dowiedzieli się, na co zwracać uwagę, zajmując się lokalnym dziedzictwem, pamięcią i historią. Poznali i nauczyli się korzystać z etnograficznych narzędzi, dowiedzieli się, jak w interesujący sposób wykorzystywać i prezentować zgromadzone informacje, przedmioty, fotografie. Pracując w ciekawy sposób na tym, co lokalne, uczniowie wzmocnili więź ze swoją najbliższą okolicą i nauczyli się dostrzegania w niej wartości. O zaangażowaniu uczniów świadczy relacja fotograficzna z przeprowadzonych zajęć.

Ewa Ryfa

.