Erminów powitał nowy rok szkolny

0
116

Nowy rok szkolny 2017/2018 został oficjalnie rozpoczęty w dniu 4 września. Wprowadzono sztandar szkoły, odśpiewano hymn, minutą ciszy złożono hołd poległym podczas drugiej wojny światowej.

Dyrektor Renata Karaś powitała obecną na uroczystości przedstawicielkę Rady Powiatu, Bożenę Samson, jak również uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły. Odczytała list od Minister Edukacji Narodowej, Anny Zalewskiej. Zapoznała zgromadzonych z efektami prac remontowych i modernizacyjnych, dokonanych podczas wakacji. Przedstawiła nowych nauczycieli, którzy dołączyli do Rady Pedagogicznej w tym roku szkolnym. Zaprezentowała przydział klas i wychowawstw. Złożyła wszystkim życzenia na nowy rok szkolny.

Tradycyjnie dołączamy do nich życzenia naszego patrona, księdza-poety Jana Twardowskiego, który pisał tak:

„Na początku września obchodzimy wielkie święto: święto nowego roku szkolnego. I trzeba sobie składać noworoczne życzenia. (…)

Życzę,

żeby się w nowych zeszytach lepiej pisało,

żeby na religii dusza rosła, a na gimnastyce – ciało,

żeby na śpiewie się nie wyło, ale śpiewało,

żeby się za szczęście dziękowało,

a szczęście jest wielkie, gdy ma się lat mało.

Życzę,

żebyście mieli dobre serce, piątki same,

co daj, Panie Boże. Amen.”

 

Samych szóstek i powodzenia w nowym roku szkolnym życzymy serdecznie wszystkim naszym uczniom!

Zespół Szkół Specjalnych w Erminowie

.