„Europejski dzień ofiar przestępstw” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brochowie

0
43

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY

REAGUJ !!! 

PRZEMOC W RODZINIE TO ZAMIERZONE I WYKORZYSTUJĄCE PRZEWAGĘ SIŁ DZIAŁANIE PRZECIW CZŁONKOWI RODZINY, NARUSZAJĄCE PRAWA I DOBRA OSOBISTE, POWODUJĄCE  CIERPIENIE I SZKODY.

PRZEMOC W RODZINIE CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE:

  1. JEST INTENCJONALNA Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.
  2. SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza a sprawca silniejszy.
  3. NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.).
  4. POWODUJE CIERPIENIE I BÓL Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

 

Wszyscy, którzy zauważą w swoim otoczeniu przypadki osób krzywdzonych lub sami doznają krzywdy ze strony najbliższych mogą zgłaszać się do GMINNEGO ZESPOŁU INTREDSCYPLINARNEGO w Brochowie osobiście (GOPS Brochów, Brochów 125) lub telefonicznie 22 725 71 82 wew. 34 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00

W związku z obchodzonym w tym tygodniu Europejskim Dniem Ofiar Przestępstw w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brochowie można będzie skorzystać ze specjalistycznej pomocy pracownika socjalnego, funkcjonariusza policji oraz psychologa.

23.02.2017 r. od godz. 15.00 do godz. 17.00,  pokój nr 6

W trakcie konsultacji można będzie wspólnie z specjalistą rozważyć możliwe rozwiązań trudnej sytuacji lub dowiedzieć się gdzie szukać pomocy, jakie kroki należy podjąć by zmienić obecną sytuację.

Osoby doznające przemocy w rodzinie oraz jej świadkowie mogą uzyskać pomoc telefoniczną pod numerem całodobowej ogólnopolskiej bezpłatnej infolinii  800 – 120 – 002