Finansowa sesja

0
57

W piątek 22 września o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego rozpocznie się XXVIII sesja Rady Miasta. Wśród najważniejszych, omawianych tego dnia tematów, będzie analiza sprawozdania z realizacji budżetu miasta w pierwszym półroczu 2017, zmiany w tym dokumencie i Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla jednej z działek w centrum osiedla Żeromskiego.

Na początek radni zdecydują o przekazaniu kilkudziesięciu tysięcy złotych gminie Brusy na usuwanie skutków nawałnicy, jaka przetoczyła się w połowie sierpnia przez Bory Tucholskie i kilka okolicznych powiatów. Burmistrz proponuje, aby z budżetu miasta przekazać gminie Brusy w powiecie chojnickim 20 tys. na oczyszczanie ulic, placów i terenów zielonych zniszczonych przez niedawną wichurę.

Radni podejmą aż sześć uchwał dotyczących sprzedaży działek, głównie ich dotychczasowym dzierżawcom lub użytkownikom wieczystym. Ofertę inwestycyjną ratusza ma wzbogacić wystawiana na sprzedaż działka o powierzchni 10.117 m2 przy ul. Grzybowej, w dzielnicy Karwowo. W planie zagospodarowania ten teren przeznaczony jest pod usługi kultury, oświaty, łączności, zdrowia, sportu lub rekreacji. Dwie inne uchwały porządkują sprawy własności gruntów np. przy ul. Świerkowej i Długiej, gdzie dotychczasowi dzierżawcy chcą wykupić od miasta jedenaście działek o powierzchni od 10 do 88 m2. Kolejnych trzech użytkowników wieczystych chce wykupić na własność grunty przed i pod pawilonami handlowymi znajdującymi się przy placu Kościuszki.
Na wniosek Orange Polska S.A. ratusz opracuje nowy plan zagospodarowania dla półhektarowej działki leżącej w środku osiedla Żeromskiego. Chodzi o teren na którym stoi dawny biurowiec Telekomunikacji Polskiej. Gmach jest pusty, od lat niszczeje. Zmiana planu, który obecnie przewiduje tam wyłącznie świadczenie usług łączności i telekomunikacji, pozwoli właścicielowi wynająć biurowiec, wprowadzić w osiedle nieuciążliwe usługi.

Radni wprowadzą wiele zmian w tegorocznym budżecie, wynikających przede wszystkim z likwidacji gimnazjów i utworzenia na ich bazie nowych szkół podstawowych. Miasto otrzymało dodatkowe 192,7 tys. zł subwencji oświatowej, które przeznaczono na remont sanitariatów w gimnazjach przekształcanych w podstawówki i wyposażenie sal lekcyjnych (155 tys.) oraz na doposażenie świetlic (37,7 tys.) w tych placówkach. Dodatkowe 55 tys. miasto przeznacza na pokrycie kosztów pobytu naszych mieszkańców w domach pomocy społecznej, a 45 tys. na odpłatność za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 60 tys. otrzyma też Miejska Biblioteka Publiczna. O ponad 155 tys. mniejsze niż planowano będą wydatki na utwardzenie terenu na tyłach Szkoły Podstawowej nr 7, gdyż wyłoniony w przetargu wykonawca wykonał roboty znacznie taniej niż zakładano. Zaoszczędzone pieniądze przesunięte będą na budowę boiska przy Szkole Podstawowej nr 3.

Radni zdecydują o emisji obligacji, które przeznaczone zostaną na inwestycje, wkład własny miasta do projektów unijnych, pozwolą ratuszowi skutecznie starać się o milionowe dotacje na największe projekty infrastrukturalne. Pierwotnie planowano, że UM wyemituje obligacje za 5,6 mln zł i gdy w grudniu 2016 roku uchwalano budżet miasta na ten rok, wszyscy radni byli „za” tym projektem. Po analizie danych finansowych za I półrocze burmistrz zaproponował jednak radzie, aby wyemitować obligacje tylko za połowę planowanej kwoty, czyli za 2,8 mln zł. Jak się okazuje, kondycja budżetu jest dobra, ubiegłoroczna nadwyżka szacowana na 2,8 mln była wyższa aż o 1,9 mln (68 proc.) i faktycznie wyniosła 4,7 mln zł, zatem emisja obligacji za połowę planowanej kwoty wystarczy, by sfinansować wszystkie inwestycyjne zamierzenia.

Na koniec radni zajmą się analizą sprawozdania z wykonanie budżetu miasta za I półrocze 2017 roku. Jak czytamy w tym dokumencie, na koniec czerwca dochody sięgnęły 50,1 proc. a wydatki 46,4 proc. planu.