Fundusze Europejskie na rozwój firmy

0
50

Burmistrz Miasta Sochaczew serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne pt. „Fundusze Europejskie na rozwój działalności gospodarczej”. Podczas spotkania, które poprowadzą specjaliści ds. Funduszy Europejskich, przedstawione zostaną najważniejsze założenia, zasady i cele wykorzystywania środków unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 oraz zostaną omówione następujące zagadnienia:

  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (RPO WM);
  • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020;
  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020;
  • Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020;
  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020;
  • Pozostałe możliwości finansowania rozwoju działalności gospodarczej;
  • System informacji o Funduszach Europejskich;
  • Podstawowe zasady aplikowania, realizacji, rozliczania i kontroli projektu w ramach RPO WM.

Spotkanie odbędzie się w dniu 28 września 2017 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sochaczewie przy ulicy 1 Maja 16 (I piętro).

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Zapisy na szkolenie przyjmujemy pod nr tel. 46 862 22 35 wew. 307.