Geotermia w Sochaczewie – to jest realne!

0
104

Sochaczew jest jednym z czterech polskich miast, które zostały objęte międzynarodowym projektem pt. „Energia geotermalna: podstawa niskoemisyjnego ciepłownictwa, poprawy warunków życia i zrównoważonego rozwoju – wstępne studia dla wybranych obszarów w Polsce”.  W środę w hotelu Chopin odbędzie się konferencja na ten temat. Pojawią się na niej przedstawiciele wszystkich partnerów programu – w tym fachowcy z Norwegii i Islandii.

Projekt jest realizowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) 2009–2014 przez zespoły wiodących specjalistów polskich z zakresu geotermii – z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN (lidera), Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie, Politechniki Wrocławskiej i zagranicznych – z Krajowej Agencji Energii w Islandii oraz Christian Michelsen Research AS w Norwegii, a także z Europejskiej Rady Energii Geotermalnej. Uczestniczą w nim też przedstawiciele: Lądka Zdroju, Konstantynowa Łódzkiego, Poddębic, Sochaczewa – miast i instytucji, dla których opracowane będą studia możliwości wykorzystania geotermii w lokalnym ciepłownictwie, a także propozycje  projektów pilotowych.

Sochaczew został zakwalifikowany do projektu bo stara się o środki na odwiert geotermalny. Lada dzień okaże się czy te środki zyskamy. Szanse są bardzo duże. Odwiert to jednak dopiero początek drogi do wykorzystania geotermii. Kolejnym etapem będzie przygotowanie koncepcji wykorzystania gorących  źródeł.  I w tym ma pomóc nam udział w programie, który jest finansowany ze środków EOG.

Projekt został zainicjowany przez Ministerstwo Środowiska, a szczególnie przez Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Kraju i Głównego Geologa Kraju – prof. dr. hab. Mariusza Oriona Jędryska. Przedsięwzięcie przyczyni się do rozwoju geo-ciepłownictwa w Polsce, wzmacniając podejmowane przez rząd RP inicjatywy w tym zakresie.

Wymienione dwa kraje darczyńców EOG przodują na świecie w zagospodarowaniu ciepła Ziemi: Islandia dzięki wodom i parom geotermalnym, a Norwegia dzięki pompom ciepła. W Polsce natomiast ciepłownictwo geotermalne (pomimo odpowiedniego potencjału w wielu rejonach) jest nadal na wstępnym etapie rozwoju, stąd  też współpraca ze specjalistami z tych krajów jest dla nas bardzo ważna.

W ramach projektu zaplanowano wizyty studyjne w Polsce, Norwegii i Islandii,  konferencje, działania promocyjne, a także m.in. opracowanie wszechstronnego raportu dotyczącego m.in. wymienionych studiów możliwości, a także propozycji rozwiązań, których wprowadzenie powinno sprzyjać trwałemu rozwojowi ciepłownictwa geotermalnego zarówno w wybranych miejscowościach, jak i w całej Polsce.

Trzeba podkreślić, że jest to drugi projekt dotyczący ciepłownictwa geotermalnego w Polsce dofinansowany przez Mechanizm EOG. Był on  poprzedzony mniejszym projektem zakończonym w czerwcu tego roku, który skupiał się na wybranych zagadnieniach dla Poddębic.

Projekt otwiera drogę dla długo oczekiwanej współpracy Polski, Islandii i Norwegii w zakresie energii geotermalnej w ramach mechanizmów finansowych EOG i Funduszy Norweskich w nadchodzących latach, będąc wyjątkową szansą wspólnych projektów i poczynienia istotnego postępu w geotermii w Polsce.

Więcej o projekcie na stronie:  http://www.eeagrants.agh.edu.pl/

Osoby do kontaktów ws. Projektu:

 

Beata Kępińska, prof. IGSMiE PAN, kierownik Projektu

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Telefon: 18 20 73 218, 601 40 34 76

E-mail: bkepinska@interia.pl

 

Dariusz Dobrowolski, zastępca burmistrza miasta Sochaczew

Urząd Miejski w Sochaczewie, ul 1 Maja 16

Telefon: 46 862-2719

E-mail: dariusz.dobrowolski@sochaczew.pl

 

Magdalena Tuszyńska

Wydział Infrastruktury Miejskiej UM w Sochaczewie

Telefon: 46 862-27-19, wew. 344

E-mail: magdalena.tuszynska@sochaczew.pl