W gimnazjum uczcili Dzień Babci i Dziadka

0
59

15 lutego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iłowie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Na tę okazję zostali zaproszeni seniorzy z lokalnego Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów, którzy zimą każdego roku zawsze chętnie odwiedzają tę placówkę. Stało się bowiem tradycją, że w okresie ferii zimowych gimnazjum organizuje Dzień Babci i Dziadka dla seniorów z Koła. W tym roku, podobnie, jak w latach ubiegłych uroczystość została przygotowana przez Szkolne Koło Wolontariatu, którego opiekunami są nauczycielki: Elżbieta Kopka i Joanna Łęcka. W programie uroczystości znalazły się: występ artystyczny młodzieży, okolicznościowe przemówienia, upominki oraz poczęstunek.

Po przybyciu do gimnazjum na godzinę 10.30 seniorzy zostali poproszeni o zajęcie miejsc za stołami ustawionymi na auli. Następnie głos zabrał gospodarz obiektu – dyrektor gimnazjum, który powitał przybyłych gości i zaprosił do obejrzenia występu młodzieży. Tu podkreślić trzeba, że w czasie trwających ferii, które są czasem wolnym od zajęć szkolnych, wolontariusze zaangażowali się w organizację Święta i przygotowali program składający się z piosenek, wierszy oraz inscenizacji.

Występ  rozpoczął się od recytacji wierszy, których autorki uczestniczyły w ogólnopolskim konkursie literackim ph. „Wiersz o babci i dziadku”. Były to utwory napisane przez gimnazjalistki Martynę Zwierzchowską (absolwentkę) oraz uczennicę klasy III Emilię Kudarewko. Pierwszy wiersz deklamowała Natalia Rokicka, drugi sama autorka. Była to jednak tylko część programu. Łącznie z pozostałymi występami młodzieży wpisywała się ona w Święto, którego obchody oddawały należny szacunek i wdzięczność naszym seniorom. Na koniec goście zostali obdarowani serduszkami, które z właściwą sobie inwencją twórczą wykonali gimnazjaliści.

.