Gmina Nowa Sucha. ZESPÓŁ WOKALNO-MUZYCZNY „CANTABILE”

0
274

Zespół wokalno-muzyczny „Cantabile” Seniorów Gminy Nowa Sucha istnieje od trzech lat. W swoim artystycznym dorobku posiada szeroki repertuar wiążący się z uroczystościami patriotycznymi, kościelnymi , lokalnymi i rozrywkowymi.

Występowaliśmy m.in. na uroczystościach:

-rocznice śmierci Ojca Świętego,

-odpusty parafialne,

-jubileusze ślubów,

-pożegnania naszych seniorów.

Jednymi z ważnych uroczystości patriotycznych są obchody rocznic i wydarzeń historycznych na terenie naszej gminy i okolic (sadzenie dębów pamięci, rocznica powstania styczniowego, wmurowanie tablic pamiątkowych, coroczne obchody rocznicy Bitwy nad Bzurą, występy w Jednostce Wojskowej w Bielicach). Zapraszani jesteśmy do szkół z programami patriotycznymi  i rozrywkowymi . Uczestniczymy w spotkaniach z mieszkańcami domów opieki społecznej z przygotowanym repertuarem. Obchodzimy wszystkie uroczystości wg kalendarza imprez np. Dzień Seniora, Dzień Matki, Babci, Wigilia, spotkania Wielkanocne.

Do naszych  osiągnięć należy zajęcie III miejsca w przeglądzie chórów i zespołów woj. Mazowieckiego w Poświętnem k/Płońska oraz wyróżnienie nagrodą w powiatowym przeglądzie kolęd i pastorałek.

Obecnie koncertujemy z okazji kanonizacji Jana Pawła II z ciekawym repertuarem słowno-muzycznym.

28.05.2014 roku na XIII Festiwalu Piosenki Seniora w Szamotułach zajęliśmy III miejsce oraz otrzymaliśmy wyróżnieni za najlepsze teksty piosenek.

 

Dyrygentem zespołu jest Arkadiusz Mamcarz. Kierownikiem jest Barbara Kosmalska.