GOPS Brochów uczy mediacji

0
61

„Nie chodzi o to, aby nie mieć żadnych konfliktów. Chodzi o to, aby konflikt prowadził
do zrozumienia i satysfakcji.”  
Miki Kashtan

Do tegorocznej  ogólnopolskiej akcji rozpowszechniania idei mediacji włączył się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brochowie przy współpracy ze szkołami z terenu gminy Brochów poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie dla uczniów klas V, VI i VII warsztatów poświęconych  tematyce mediacji.

Celem przeprowadzonych zajęć  było zapoznanie uczniów z tematyką mediacji, przybliżenie im wiedzy z zakresu powstawania konfliktów oraz możliwości radzenia sobie w sytuacji konfliktowej.

Powstanie sytuacji konfliktowej jest naturalne i nieuniknione, ponieważ wynika z faktu, że nasze potrzeby i potrzeby otaczającego świata są często rozbieżne. Oczywiście świadomość bycia w sytuacji konfliktu jest dopiero punktem wyjścia do podjęcia próby zmiany sytuacji. Często konflikt kojarzy nam się źle. Wnika to z naszych doświadczeń: źle rozwiązanych, lub nawet nie rozwiązanych i trwających latami, sytuacji konfliktowych.

Mediacja natomiast koncentruje się na potrzebach i interesach uczestników konfliktu. Stwarza możliwość przedstawienia swoich argumentów w sposób spokojny i przemyślany, co jest możliwe dzięki obecności mediatora – osoby pośredniczącej w rozmowie.

Mediacja pokazuje inne spojrzenie na spór – nie w kategorii „zwycięzca – przegrany”. Podczas procesu mediacji daje się szansę na wypowiedzenie każdej ze stron swoich racji  i pozwala na zachowanie twarzy, ponieważ każdy człowiek jest inny i każdy z nas tą samą sytuacje może i ma prawo postrzegać przez pryzmat swoich doświadczeń, odczuć i emocji.

Jeśli czujesz, że powstał konflikt, to znaczy, że nadarzyła się okazja do zbudowania lepszych relacji i znalezienia skuteczniejszych rozwiązań!  Wykorzystaj to!