Grand Prix Sochaczewa w Siatkówce Plażowej

0
19

1 lipca (sobota) rusza Grand Prix Sochaczewa w Siatkówce Plażowej – rozpoczęcie godz. 9.00. Turnieje rozgrywane będą na dwóch boiskach przy ul. Chopina 101 w kategorii OPEN bez podziału na płeć uczestników (mogą być miksty). Młodzież do lat 18 musi posiadać pisemną zgodę rodziców na udział w rozgrywkach.

W turniejach punkty zdobywa nazwa drużyny z jednym stałym zawodnikiem, możliwa jest zmiana jednego zawodnika w składzie. Jeden zawodnik nie może występować w kilku drużynach zbierających punkty rankingowe. W turnieju finałowym nie ma możliwości zmiany na zawodnika, który nie brał udziału w żadnym z turniejów Grand Prix.

Terminy Wakacyjnego Grand Prix:

1.07 (sobota)               godz. 9.00       I Turniej

4.07 (wtorek)              godz. 16.30     II Turniej

8.07 (sobota)               godz. 9.00       III Turniej

12.07 (środa)              godz. 16.30     IV Turniej

15.07 (sobota)             godz. 9.00       V Turniej

18.07 (wtorek)            godz. 16.30     VI Turniej

20.07 (czwartek)         godz. 16.30     VII Turniej

22.07 (sobota) godz. 10.00     Finał GP w Siatkówce Plażowej

System rozgrywek w poszczególnych turniejach będzie ustalany każdorazowo przed rozpoczęciem zawodów. Punktacja każdego turnieju prowadzona będzie wg. Schematu: ilość par x 10 punktów rankingowych. Suma uzyskanych punktów przez parę zadecyduje o zajęciu miejsca przed turniejem finałowym. Na turniej finałowy zaroszonych zostanie 8 par z największą ilością punktów rankingowych.

Zwycięzcy poszczególnych turniejów otrzymają pamiątkowe statuetki. Wszystkie drużyny biorące udział w turnieju finałowym otrzymają puchary, pamiątkowe dyplomy oraz bezpłatne bilety wstępu na pływalnię Orka. Trzy najlepsze pary otrzymają ponadto pamiątkowe medale oraz nagrody rzeczowe.

Zapraszamy!!!

MOSiR