W hołdzie zamordowanym w Śladowie – 1 października 2017 r.

0
90

Tradycyjnie, w pierwszą niedzielę października, mieszkańcy gminy Brochów zgromadzili się przy pomniku w Śladowie by oddać hołd zamordowanym we wrześniu 1939 roku żołnierzom i mieszkańcom Śladowa.

18 września 1939 roku w Śladowie, wojska niemieckie dokonały jednej z największych zbrodni wojennych, rozstrzelano wówczas polskich żołnierzy oraz 106 mieszkańców wsi.

Wydarzenia odległe w czasie, a jednak ciągle żywe i bolesne. Żywe również dla obecnego pokolenia, które tamte czasy zna jedynie z opowieści ojców, dziadków czy lekcji historii, ale będąc tutaj dają świadectwo swej dojrzałości patriotycznej, którą przekażą dalej by pamięć o tych wydarzeniach i ludziach nigdy nie umarła.

Wszyscy modlili się za pomordowanych podczas mszy polowej odprawionej przez ks. proboszcza parafii Kamion Zbigniewa Łuczaka oraz ks. proboszcza parafii Brochów Pawła Olszewskiego. Następnie uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Śladowie przedstawili patriotyczny montaż słowno-muzyczny, w który ze wzruszeniem wsłuchiwali się mieszkańcy i goście. Równie wzruszającym momentem były wspomnienia o generale Stanisławie Grzmot-Skotnickim, które opowiedział nasz wspaniały coroczny gość Elżbieta Skotnicka-Tracka, wnuczka generała.

Wójt gminy dziękując wszystkim za przybycie podkreślił, że wszyscy mieszkańcy dają świadectwo pielęgnowania pamięci o bohaterstwie, męstwie i harcie ducha walczących o wolność Polski. Przypomniał, że wolność nigdy nie jest dana raz na zawsze i nie jest to jedynie przywilej, ale obowiązek, bo wolności trzeba się nauczyć – nauczyć tak, aby jej nie stracić.

Łukasz Gołębiowski dyrektor biura poselskiego w imieniu ministra Macieja Małeckiego odczytał list skierowany do wójta i wszystkich zgromadzonych przy pomniku. Minister dziękował wszystkim obecnym za pielęgnowanie pamięci o polskich bohaterach, dziękując za mszę świętą i modlitwę za ich dusze. Podkreślił znaczenie polskiej historii, waleczność żołnierzy i cywili wobec najeźdźcy i okupanta, wszystko w imię wolności, którą możemy się dziś cieszyć.

Po przemówieniach nastąpiło uroczyste złożenie kwiatów przy pomniku przez:

delegacje gminy Brochów w składzie wójt Piotr Szymański, sekretarz Wioletta Dobrowolska, wiceprzewodnicząca Rady Aniela Piórkowska, dyrektor biura poselskiego Łukasz Gołębiowski, dyrektorzy szkół wraz z harcerzami, delegacja z KPP na czele z zastępcą komendanta Markiem Wójcikiem, delegacja Kampinoskiego Parku Narodowego oraz przedstawiciele OSP z terenu gminy Brochów, którzy wieniec złożyli w imieniu strażaków oraz mieszkańców Śladowa.

Dziękujemy wszystkim za obecność i wspólną modlitwę. Dziękujemy Elżbiecie Skotnickiej -Trackiej, księżom, żołnierzom z 37 Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej, nauczycielom, dyrektorom, dzieciom, rodzicom, strażakom ochotnikom, pocztom sztandarowym, sołtysom, radnym, pracownikom urzędu i GZGK za każdą formę pomocy jaką okazali przy organizacji uroczystości w Śladowie.