II Sochaczewski Bieg Wąskim Torem

0
27

Podczas tegorocznej edycji Motoserca wystartuje po raz drugi Sochaczewski Bieg Wąskim Torem.
Zapraszamy do startu i oglądania.

Regulamin techniczny:

 1. Cel imprezy
  Sochaczewski Bieg Wąskim Torem jest imprezą towarzyszącą akcji charytatywnej „Motoserce” organizowanej przez Boruta MC Poland. Jego celem jest popularyzacja biegania i aktywnego wypoczynku, promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Sochaczewa.
 2. Organizatorzy
  Boruta MC Poland Sochaczew
  Dragon Fight Club Sochaczew
 3. Termin i miejsce
  28 maja 2017 r. (niedziela) – start i meta biegu na terenie Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie (Sochaczew, ul. Towarowa 7).
 4. Zgłoszenia
  Zgłoszenia na bieg dokonuje się osobiście w dniu biegu w biurze zawodów umiejscowionego na terenie Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie (Sochaczew, ul. Towarowa 7).
 5. Warunki uczestnictwa
  W biegu może wziąć udział każdy, kto:
  – ma ukończone 14 lat
  – nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu
  – dokona zgłoszenia w biurze zawodów
  – wypełni i podpisze przygotowane przez organizatora oświadczenie (w przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest zgoda rodzica/opiekuna)
 6. Trasa i dystans
  Dystans biegu to ok. 1600 m – dokładny dystans zostanie ustalony i podany na dzień przed biegiem.
  Trasa wyznaczona jest na terenie Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie
 7. Klasyfikacje
  Klasyfikacja generalna
  Klasyfikacja kobiet
 8. Program imprezy i formuła biegu
  10:00 – 11:45 – zgłoszenia do biegu w biurze zawodów
  12:00 – 13:00 – biegi eliminacyjne: uczestnicy zostaną podzieleni na 10– osobowe grupy, których starty odbywać się będą w 10 – 15 – minutowych odstępach
  13:00 – bieg główny
  ok 14:00 – zakończenie imprezy
 9. Ochrona danych osobowych
  1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
  2. Dane osobowe uczestników biegów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926.
  Administratorem danych osobowych jest Organizator.
  3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w obu biegach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
  4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegach.
 10. Postanowienia końcowe
  – Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
  – Opiekę lekarską na czas trwania imprezy zapewnia organizator (Boruta MC Poland Sochaczew)
  – Bieg odbędzie się bez względu na pogodę
  – Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy wartościowe

Klub Motocyklowy „Boruta” Sochaczew

.

II Sochaczewski Bieg Wąskim Torem 2017

28 maja w trakcie pikniku Motoserce 2017 na terenie Muzeum Kolei Wąskotorowej odbędzie się już II Sochaczewski Bieg Wąskim Torem. Organizatorem biegu jest Dragon Fight Club Sochaczew oraz Klub Motocyklowy Boruta MC Poland Sochaczew. W trakcie zawodów uczestnicy na terenie naszej jednostki pokonają około 1600 metrów. Wydarzenie ma na celu popularyzować bieganie i aktywny wypoczynek oraz promować zdrowy styl życia wśród mieszkańców Sochaczewa.

INFORMACJE

Zgłoszenia

Zgłoszenia na bieg dokonuje się osobiście w dniu biegu w biurze zawodów umiejscowionego na terenie Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie.

Warunki uczestnictwa

W biegu może wziąć udział każdy, kto:
– ma ukończone 14 lat,
– nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu,
– dokona zgłoszenia w biurze zawodów,
– wypełni i podpisze przygotowane przez organizatora oświadczenie
(w przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest zgoda rodzica/opiekuna).

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna
Klasyfikacja kobiet

Program imprezy i formuła biegu


10:00 – 11:45 – zgłoszenia do biegu w biurze zawodów,
12:00 – 13:00 – biegi eliminacyjne: uczestnicy zostaną podzieleni na 10 – osobowe grupy, których starty odbywać się będą w 10 – 15 – minutowych odstępach,
13:00 – bieg główny,
14:00 – zakończenie imprezy.

Zobacz więcej o imprezie!

Serdecznie zapraszamy!

Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie